ליווי משפטי למשקיעים

הראיה העסקית והכלכלית העמוקה של משרדנו והניסיון שנצבר על ידינו מזה שנים רבות, מאפשרים לנו להעמיד יתרונות אלו, יחד עם יתר יתרונות המשרד, לטובת לקוחות המשרד.

 • משרדנו מטפל בעסקאות רכישה ומכירה של תאגידים, מיזוגם וליוויים המשפטי באופן שוטף.
 • משרדנו מלווה גם עסקאות הקמה, פיתוח ורישוי של עסקים ו/או תאגידים אחרים, במגוון דיסציפלינות הרלוונטיות לתחומי ההתמחות של משרדנו.
 • משרדנו מספק ליווי שוטף לתושבי חו"ל המשקיעים בארץ ומהווה עבורם נוכחות בישראל, וכן מספק להם שירותי ייצוג משפטי במגוון תחומים.
 • משרדנו עוסק גם בבדיקת היתכנות משפטית ועסקית וכן במתן חוות דעת להסדרים משפטיים מגוונים.
 • הידע והביצועים בתחום התאגידים, לצד הנסיון והיכולות בתחום הליטיגציה, מאפשרים למשרדנו ללוות את עסקאותיהם של לקוחותינו תוך השגת התוצאות הרצויות עבור הלקוח.

ליווי משפטי לעסקים בצמיחה או בסכסוך/משבר עסקי/משפטי

מומחיות משרדנו בקשת התחומים במשפט האזרחי-מסחרי, תוך דגש על ראייה עסקית וכלכלית רחבה, מאפשרת למשרדנו להעניק ליווי משפטי שוטף לחברות מסחריות, לתאגידים עסקיים, לארגונים ללא כוונת רווח ו/או לגופים ו/או ליחידים אחרים. גופים אלו נהנים מההבנה העסקית-משפטית של צוות המשרד, כמו גם מיכולות ניהול התיק המשפטי, ברמות מן השורה הראשונה.
 

 • במסגרת הליווי השוטף לחברות השונות, משרדנו מטפל בכל תחומי המשפט המסחרי, כולל הכנת חוזים, התקשרויות עם רשויות ו/או גופים אחרים, ייעוץ לנושאי משרה ולאורגנים של התאגידים (לרבות דירקטוריון החברה האסיפה הכללית ו/או ההנהלה), עסקאות בעלי עניין, ישיבות ודיווחים הנדרשים מהרשויות או הרגולטור וייעוץ שוטף ביחסי הפנים והחוץ של הארגון.
 •  למשרדנו ניסיון רב בהקמת חברות ובליווי גופים העוסקים בהשקעות, בתכנון ו/או בפיתוח. בין הגופים הנהנים מליווי שוטף של המשרד נמנים רשויות סטטוטוריות כגון מינהל מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות וכו' וכן תאגידים עסקיים עליהם נמנים חברות מתחום התעשייה, חברות קבלניות, משרדי ראיית חשבון, משרדי אדריכלים, מוסדות ללא כוונות רווח ועוד.
 •  הייצוג המשפטי בערכאות הנדרשות ניתן על ידי משרדנו כחלק בלתי נפרד מהליווי הצמוד לתאגידים שהינם לקוחות קבועים של המשרד. ההכרות הקרובה עם התאגיד מקנה ללקוחותינו תרומה כפולה: מחד גיסא, נחסך לתאגיד הצורך בהשקעת כספים מיותרת ללימוד נושא התביעה וכן הצורך בלהיזדקק לייעוץ משפטי חיצוני זר הנדרש כדי להכיר את מערכותיו של הלקוח לראשונה. מאידך גיסא, משרדנו עומד לרשות התאגיד כשהוא מכיר את התאגיד והרקע לתביעה ויכול לנווט את התנהלותו מהשלבים הראשונים של התפתחות הסכסוך.   

ליווי עסקאות והשקעות בנדל"ן

מחלקת המקרקעין במשרדנו מובילה בהצלחה רבה עבור חברות, עמותות ויחידים, הן עסקיים והן פרטיים, עסקאות מקרקעין על שלל גווניהן: למגורים, למשרדים ולמסחר, במסגרת עסקאות מכר, קומבינציה, פינוי בינוי, תמא 38 וכיוצ"ב, בהיקפים של עד עשרות רבות של יחידות או דונמים.

 • משרדנו מייצג בהצלחה רבה קבלנים, יזמים ובעלי קרקעות, החל משלב טרום ביצוע העסקה ורכישת הקרקע, דרך חתימת החוזים מול בעלי הקרקע, טיפול משפטי מול הרשויות הרלוונטיות, ייצוע בהסכמי ביצוע וליווי פיננסי, וכלה בהסכמי מכר עד לרישום בלשכת רישום המקרקעין.
 • למשרדנו ניסיון רב ועמוק וכן היכרות רבה עם כל היבטי המס הנוגעים למקרקעין. משרדנו מצוי בקשר יומיומי ורציף עם שלל משרדי רשויות המס (מיסוי מקרקעין, מע"מ ופקידי השומה) ונציבות מ"ה בעניינים הנוגעים לדיני המקרקעין של לקוחות המשרד והוא מטפל בענייני לקוחותיו הן מול רשויות המס ישירות והן במסגרות של השגות, עררים ו/או ערעורים בבתי המשפט.
 • משרדנו בקי מאוד בליווי תהליכי התכנון של קרקעות ומגרשים וכן בהשבחתם או שינויי ייעודם והוא משרת את לקוחותיו מול רשויות התכנון, ועדות הערר, ו/או בתי המשפט המינהליים, בהרצת תוכניות או בקשות להיתר, בהתנגדויות, בעררים, בטיפול בהפקעות, בעתירות מינהליות ו/או בתביעות אחרות ו/או הליכים אחרים, וכל זאת - מול רשויות המדינה ו/או מול גופים אחרים.
 • משרדנו מספק שירותים נרחבים בתחום המקרקעין (למגורים, למסחר או לתעשיה) ובתוך כך הוא מטפל בתוכניות איחוד וחלוקה, ניהול חברות משכנות, טיפול בתביעות ליקויי בניה ועוד.
 • למשרדנו גם מערך קשרים נרחב בתחום המקרקעין המסייע ללקוחות באיתור הזדמנויות עסקיות.
www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק