ההתנגשות בנושא זכויות האזרח והמדינה בנושא מקרקעין

אחת השאלות החשובות ביותר בהקשר של זכויות האדם והאזרח היא שאלת ההתנגשות בין זכויות שונות. כלומר, מה קורה כאשר מימוש של זכות אחת באה על חשבון או סותרת אינטרס ציבורי או צורך כלשהו של המדינה. השאלה היא מתי ניתן לפגוע או להגביל זכויות אדם ואזרח, בייחוד מכיוון שלמעשה אף זכות אינה מוחלטת והם תמיד מתקיימות מתוך יחסים זו עם זו ועם צרכים של החברה והמדינה.
אחת הסתירות מתקיימת כאשר ישנה התנגשות בין שמירת הסדר הציבורי (בניהן הפקעה של קרקעות לצרכי ציבור) והזכות לקניין...

קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק