כיסוי ביטוחי לפרויקט נדלן - ייזהר הקבלן

בבית המשפט המחוזי בתל אביב נידונה תביעה שהגישה חברה פרטית העוסקת בייזום, ניהול וביצוע פרויקטים בנדל"ן כנגד שתי חברות פרטיות שביצעו את חיפויי השיש בבניין. הנתבעות, שביצעו את הפרויקט באמצעות קבלני משנה, הגישו נגד האחרונים הודעת צד ג'.
התובעת טענה כי בפרויקט אירעו מספר תקריות של נפילת אבני החיפוי שהותקנו בבנייני הפרויקט, וכי זה נגרם עקב  ביצוע רשלני ולקוי של עבודות החיפוי על ידי הנתבעות. כן טענה התובעת כי התנהגותן של הנתבעות מקימה לטובתה עילת תביעה נזיקית בגין רשלנות וכן עילות תביעה על פי דיני החוזים, שכן המסגרת החוזית שבין הצדדים אפשרה לטענתה להעלות טענה מסוג זה.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-12-15
קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק