החבות במע"מ של רכישת דירת מגורים ע"י חברה שלא עוסקת בענף המקרקעין והשכרתה לבעל המניות

האם חברה אשר אינה עוסקת בענף המקרקעין הרוכשת דירה על מנת להשכירה לבעל מניותיה, חייבת במע"מ ?

זוהי השאלה העומדת ביסוד רשימה זו

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

נפלתם מהגדר? כיצד להזהר מקרנות גידור

תחום קרנות הגידור פורח בישראל ובשנתיים האחרונות קמו לפחות כ-20 קרנות גידור חדשות. האם הסיכון שווה את הרווח?

קרא עוד

הסתכסכתם עם השותף?- מה תידרשו להוכיח כדי להציל את השקעתכם ?

הקמתם עסק עם שותף/פים. העסק נפתח כחברה בע"מ. לימים, התחיל השותף למדר אתכם מהפעילות העסקית. קיבלתם הודעה על פיטוריכם מההנהלה. מנעו מכם גישה להנהלת החשבונות ולבנקים. כספים שהשקעתם בחברה "כובסו" לצרכים שאינכם מועדים להם. ועוד ועוד. מה עושים ? על כך ברשימה שלהלן.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

חמשת הדיברות טרם ביצוע עסקה

אין זה סוד כי כל רוכש צריך להיות ער לכלל הסיכונים העומדים לפתחו טרם ביצוע כל עסקה מהותית.

להתקשרות בעסקה עשויה להיות השפעה רבה על הגורם המבקש להתקשר לצורך רכישת העסקה, בהיבטים רחבים, ובכללם: בנוגע לכספים שבידו, בנוגע לחובותיו כלפי הרגולטורים וכן בנוגע להתחייבויותיו כלפי גופים ממנים וכיוצ"ב.

קרא עוד

חשבון הבנק שלכם הוגבל - יש פתרון

מעשה בחברה שהיתה לה מסגרת אשראי מאושרת בחשבון העו"ש גובה 100,000 ₪ וכן יתרת פקדון מטח"י. חשבון החברה ניצל באותה עת רלוונטית את מלוא סכום המסגרת וכשהבנק קיבל סדרה של שיקים לפרעון הוא סירב לכבד אותם.

קרא עוד

הכנסת משקיע לחברת נדלן ללא תשלום מסים – הכיצד

לל הידוע הוא כי חברה שכך נכסיה הינם נכסי נדל"ן הינה בעלת סיווג "מיוחד" במסגרת דיני המס ("איגוד מקרקעין") ועל כן עשויה להיות מחוייבת במיסי מקרקעין עם כל העברה של מניות בין בעלי מניותיה.

לעיתים, על מנת לעקוף את חבויות המס הגבוהות, נוהגים בעלי המניות לבצע "הקצאה" של מניות למשקיע חדש, שכן ההקצאה, להבדיל מן העברה עצמה, אינה מהווה מכירה.

קרא עוד

מסמר נוסף לארון הקבורה של האישיות המשפטית הנפרדת של חברה בעמ

1. חברה החזיקה חשבון בבנק דיסקונט וחרגה ממסגרת האשראי שניתנה לה. חובה לבנק עמד על סכום גבוה. הבנק שלח לחברה ולמי שהיה מנהלה והבעלים של רוב ממניותיה מכתב דרישה לפירעון היתרה החריגה שבחשבון.
2. בינתיים קרסה החברה ומנכ"לה ברח לחו"ל. בעליה החדשים של החברה היו מעוניינים שהחברה תמשיך להתקיים ועל כן פנו לבנק והתחייב לעשות כל מאמץ על מנת שהחברה תמשיך להתקיים. בנוסף, ביקשו האחרונים להגדיל את קו האשראי לחברה באופן שיעמוד על חצי מליון ש"ח וכן הודיעו לבנק כי מאותה עת יתווספו הם למורשי החתימה בבנק.
במקביל, הודיעו הבעלים לבנק כי הם מתחייבים "לבדוק בחיוב לקיחת אחריות על החברה", כי הם "עומדים מאחרי החברה" וכן כי בכל מקרה של שינוי בעלות הם יודיעו לבנק מראש על כך וכן ידאגו שיתרת הח-ן תתאפס.
3. עם זאת, מלבד "המילים היפות" לא חתמו הבעלים החדשים על כתב ערבות או על מסמך דומה אחר.
4. בחלוף הזמן, חובה של החברה לבנק הלך וגדל ופניות הבנק לחברה עם העתקים לבעלים כי יפרעו את החוב לא נענו.

קרא עוד

האם יכול בעל מניות של חברה לקזז כספי הלוואות שהוא נטל מן החברה לבין תשלומי שכר שהחברה חבה לו ו-או ערבויות כספיות שהוא העמיד לחברה ולא קיבלם

1. ראובן החזיק במחצית ממניותיה של חברה וכן שימש כמנהלה. משנקלעה החברה לקשיים כלכליים, הגישו בעליה והעותר ביניהם, בקשה לפירוקה.  ניתן צו פירוק, ולחברה מונה מפרק קבוע. במסגרת הליכי הפירוק, דרש המפרק מראובן לפרוע את חובו כלפי החברה. העותר טען כי עומדת לו זכות קיזוז בגין שני סוגי חובות שהחברה חייבת לו: האחד, חוב בגין שכר עבודתו בחברה; השני, חוב בגין ערבות שהוא נתן לחברה ולא קיבל אותה חזרה.
2. בית המשפט שדן בסוגיה עמד על התכליות העומדות בבסיס הסדר הקיזוז בחדלות פירעון, והדגיש כי אחת מתכליותיו החשובות של הסדר זה היא ההגנה על "נושיה הקטנים" של החברה. הצורך בהמשך קיומו של הקשר העסקי גם בתקופות של אי-יציבות כלכלית הוא המצדיק מתן "מעין בטוחה" זו בידיהם של אותם נושים אשר יוכלו לממשה בעת קריסתה של החברה.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-06-22
קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק