עצת אחיתופל

כיום, כשהשקעות רבות מוסטות משוק הנדל"ן לשוק ההון, עשויים רבים מכם לגלות, לעתים אף מאוחר, כי גם שוק ההון רווי סכנות וכשלים.
לא כל המקרים כה קיצוניים, אך הם בהחלט מגוונים ואין האחד דומה לרעהו. לכן, אל תאמרו נואש. מנסיוננו, עומדים למשקיע כלים נאותים להתמודדות עם הבעיות הנ"ל.

המקרה שלהלן, הוא דוגמה מצוינת כיצד להיחלץ לאחר מעשה>>

קרא עוד

חמשת הדיברות טרם ביצוע עסקה

אין זה סוד כי כל רוכש צריך להיות ער לכלל הסיכונים העומדים לפתחו טרם ביצוע כל עסקה מהותית.

להתקשרות בעסקה עשויה להיות השפעה רבה על הגורם המבקש להתקשר לצורך רכישת העסקה, בהיבטים רחבים, ובכללם: בנוגע לכספים שבידו, בנוגע לחובותיו כלפי הרגולטורים וכן בנוגע להתחייבויותיו כלפי גופים ממנים וכיוצ"ב.

קרא עוד

מכירה ורכישה רעיונית של ניירות ערך בבורסה בחודש דצמבר 2011

בימים אלו הוציאה רשות המיסים הודעה כי לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2011 (להלן "החוק"), יוכלו משקיעים מסוימים, לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף חודש דצמבר 2011, "מכירה ורכישת רעיונית" של ניירות הערך הנסחרים בבורסה וכן יחידות בקרן נאמנות פטורה.

משמעות מכירה ורכישה כאמור הינה חיוב במס של רווח ההון הריאלי שנבע מעליית הערך של אותו נייר עד ליום המכירה הרעיונית מבלי שתתקיים מכירה בפועל של נייר הערך, וכך ליהנות משיעורי המס המופחתים החלים על רווח ההון ממכירת ניירות ערך בשנת 2011 (ליחיד מס בשיעור 20% או 25%, לפי העניין).

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-12-11
קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק