הסתכסכתם עם השותף?- מה תידרשו להוכיח כדי להציל את השקעתכם ?

הקמתם עסק עם שותף/פים. העסק נפתח כחברה בע"מ. לימים, התחיל השותף למדר אתכם מהפעילות העסקית. קיבלתם הודעה על פיטוריכם מההנהלה. מנעו מכם גישה להנהלת החשבונות ולבנקים. כספים שהשקעתם בחברה "כובסו" לצרכים שאינכם מועדים להם. ועוד ועוד. מה עושים ? על כך ברשימה שלהלן.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

חמשת הדיברות טרם ביצוע עסקה

אין זה סוד כי כל רוכש צריך להיות ער לכלל הסיכונים העומדים לפתחו טרם ביצוע כל עסקה מהותית.

להתקשרות בעסקה עשויה להיות השפעה רבה על הגורם המבקש להתקשר לצורך רכישת העסקה, בהיבטים רחבים, ובכללם: בנוגע לכספים שבידו, בנוגע לחובותיו כלפי הרגולטורים וכן בנוגע להתחייבויותיו כלפי גופים ממנים וכיוצ"ב.

קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק