רוצים לקבל כסף ממינהל מקרקעי ישראל בלי לעבוד

1. הצבת פאנלים  סולארים  על מבנה קיים  שהוקם כדין
בהתאם  להחלטת מועצה 1162 סעיף 2.2.2.2. בגין  הקמת  מתקן סולארי על גג של מבנה קיים אשר נבנה כדין,  לא יגבה המינהל  תשלום ולא יערוך עסקה.

א. הפטור מהתשלום הנדון הינו ללא תלות במיקום הנכס.
ב. אין צורך בחתימת המינהל לגבי תוכניות כנ"ל.
ג. לא ניתן לתת התחייבות לרישום משכנתא בגין הגגות/המבנים הממוקמים במשבצת החקלאית עליהם הוצבו הפאנלים הסולארים מהטעם שאסור לפצל נחלה.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-07-07
קרא עוד

איך לשלם פחות - המבחנים בין הכנסה הונית לפירותית

השוק מלא בהזדמנויות להשקעה. החלטתם לעשות מעשה וקניתם נכס נדלן להשקעה. זמן מה לאחר מכן, החלטתם לממש את הנכס. 

איך תדאגו שרשויות המס לא יטילו עליכם את שיעורי המס השוליים על פי הפקודה הגבוהים משמעותית משיעורי המס ההוניים ? איך ניתן לסווג רווח כרווח הוני ולא כפירותי ? 

קרא עוד

היטל השבחה המוטל על חוכרים לדורות - האם יש דרך להתחמק מכך

המעשה שלנו עוסק בבני משפחה אשר היו החוכרים לדורות של נכס מקרקעין אשר בעליו הינה רשות הפיתוח, ואשר נוהל בידי מינהל מקרקעי ישראל, על פי חוזה חכירה לתקופה של 49 שנה. סמוך לפני סיום תקופת החכירה המקורית, בעקבות בקשה שהגישו לחידוש החכירה, קיבלה המשפחה דרישה לתשלום דמי היוון מאת ממ"י וזאת כתנאי לחתימת חוזה חכירה ל 49 שנים נוספות. המשפחה החלה לנהל מו"מ עם המינהל בקשר לכך. בתוך כך הגיעה תקופת החכירה המקורית לסיומה, אך המשפחה המשיכה להחזיק במקרקעין.

קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק