מעשה בית דין – השתק עילה והשתק פלוגתא

כללי מעשה בית-דין מבוססים על רעיון הסופיות.

ביסודם התפיסה כי לאחר שעניין נדון על ידי הערכאות המשפטיות המוסמכות, תוך שניתן לכל אחד מהצדדים יומו בבית המשפט, הרי שהכרעה שיפוטית סופית שהתקבלה כדין היא מחייבת, ומכוחה נוצר מחסום דיוני המונע התדיינות משפטית חוזרת באותו עניין.

כידוע, לכללי מעשה בית דין שני ראשים: השתק עילה והשתק פלוגתא.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק