ההתנגשות בנושא זכויות האזרח והמדינה בנושא מקרקעין

אחת השאלות החשובות ביותר בהקשר של זכויות האדם והאזרח היא שאלת ההתנגשות בין זכויות שונות. כלומר, מה קורה כאשר מימוש של זכות אחת באה על חשבון או סותרת אינטרס ציבורי או צורך כלשהו של המדינה. השאלה היא מתי ניתן לפגוע או להגביל זכויות אדם ואזרח, בייחוד מכיוון שלמעשה אף זכות אינה מוחלטת והם תמיד מתקיימות מתוך יחסים זו עם זו ועם צרכים של החברה והמדינה.
אחת הסתירות מתקיימת כאשר ישנה התנגשות בין שמירת הסדר הציבורי (בניהן הפקעה של קרקעות לצרכי ציבור) והזכות לקניין...

קרא עוד

איך להרחיב את הדירה למרות התנגדות השכנים?

בעבר התרכזה מרבית האוכלוסיה בערים ירושלים ובני ברק, אך קצב הגידול המהיר במגזר, עלית מחירי הדירות בערים הגדולות והיעדר עתודות קרקע סמוכות גרמו למצוקת דיור והובילו לחיפוש אזורים מחוץ לשטח העירוני המפותח. בשנות ב80 וה90 הוחל בבניית יישובים חרדיים מעבר לקו הירוק ובגבולותיו, שצמחו במהרה לערים...

קרא עוד

כמה שווה מקום חניה בתל אביב?

אחת מהבעיות בערים גדולות וצפופות כמו תל אביב, היא מחסור במקומות חניה.
בעיקר כאשר לרוב משקי הבית יש כיום יותר מרכב אחד ובמקרה הטוב, רק מקום חניה אחד... פתרון נפוץ הוא חכירה או שכירות מקום חניה כנכס נפרד.
האם ניתן לחכור לדורות, חניה בבית משותף, ללא רישום בטאבו?
האם כל חכירה היא לדורות?

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

מי שומר עליך?

כתבתי רבות בפוסטים קודמים על חשיבות הליווי של עורך דין מסחרי לעסק היות והתנהלות משפטית נכונה מול רשויות, ספקים ולקוחות פוטנציאליים חשובה מאוד ואם היא נעשית כהלכה, היא יכולה לחסוך זמן יקר וכסף רב...

קרא עוד

עצת אחיתופל

כיום, כשהשקעות רבות מוסטות משוק הנדל"ן לשוק ההון, עשויים רבים מכם לגלות, לעתים אף מאוחר, כי גם שוק ההון רווי סכנות וכשלים.
לא כל המקרים כה קיצוניים, אך הם בהחלט מגוונים ואין האחד דומה לרעהו. לכן, אל תאמרו נואש. מנסיוננו, עומדים למשקיע כלים נאותים להתמודדות עם הבעיות הנ"ל.

המקרה שלהלן, הוא דוגמה מצוינת כיצד להיחלץ לאחר מעשה>>

קרא עוד

מי יבנה יבנה לי בית?

אחד מידידנו, לקוח המשרד, קיבל לפני כשנה תביעה מחרידה לביתו, בסך של 2 מיליון ₪. בתחילה, אחזה בו בהלה. לכתב התביעה צורפו חוות דעת של מהנדסים מומחים אשר תמכו בהיקף הנזק הנטען והוסיפו וטענו כי הוא חב במלוא הנזק...

קרא עוד

חיסיון עורך דין לקוח

נתקלתם פעם בבעיה שסברתם שאינכם יכולים לטפל בה לבד?
חשבתם להשתמש ב'מאכר'?
ובכן לשיטה זו יש המון חסרונות... ואיננו מתכוונים רק לתוצרי הבאושים שהתחדדו ב"פרשת הולילנד", של מעטפות, אתנן ושוחד.
כוונתנו בעיקר לחובת הסודיות ש'מאכר' אינו מחוייב בה.
כיצד תוכלו להגן על עצמכםברשימה הבאה>

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 26/06/2014
קרא עוד

נפלתם מהגדר? כיצד להזהר מקרנות גידור

תחום קרנות הגידור פורח בישראל ובשנתיים האחרונות קמו לפחות כ-20 קרנות גידור חדשות. האם הסיכון שווה את הרווח?

קרא עוד

חמשת הדיברות טרם ביצוע עסקה

אין זה סוד כי כל רוכש צריך להיות ער לכלל הסיכונים העומדים לפתחו טרם ביצוע כל עסקה מהותית.

להתקשרות בעסקה עשויה להיות השפעה רבה על הגורם המבקש להתקשר לצורך רכישת העסקה, בהיבטים רחבים, ובכללם: בנוגע לכספים שבידו, בנוגע לחובותיו כלפי הרגולטורים וכן בנוגע להתחייבויותיו כלפי גופים ממנים וכיוצ"ב.

קרא עוד

הכנסת משקיע לחברת נדלן ללא תשלום מסים – הכיצד

לל הידוע הוא כי חברה שכך נכסיה הינם נכסי נדל"ן הינה בעלת סיווג "מיוחד" במסגרת דיני המס ("איגוד מקרקעין") ועל כן עשויה להיות מחוייבת במיסי מקרקעין עם כל העברה של מניות בין בעלי מניותיה.

לעיתים, על מנת לעקוף את חבויות המס הגבוהות, נוהגים בעלי המניות לבצע "הקצאה" של מניות למשקיע חדש, שכן ההקצאה, להבדיל מן העברה עצמה, אינה מהווה מכירה.

קרא עוד

תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשעב-2011


המגמה הקבועה היום בדין במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות), הינה הקטנת שיעורי המס על יחידים ועל חברות. מוצע כי החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה הקיים בחוק ההתייעלות של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות. כמו כן מוצע להגדיל את שיעורי המס כלהלן: להגדיל את שיעור מס ההכנסה על בעלי הכנסה גבוהה החל מ- 40,231 ש"ח לחודש (בערכי שנת המס 2011) וזאת כך ששיעור המס על  מדרגת המס העליונה  יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48% על הכנסה מסכום זה ואילך. כמו כן מוצע להגדיל את שיעור מס החברות ל-25%, חלף השיעור החל בשנת המס 2011 של 24% (ושיעור של 23% שהיה צפוי לפי המתווה שבחוק ההתייעלות לגבי שנת המס 2012).

על ידי: עו"ד יובל ברכה | תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשעב-2011
קרא עוד

איך לחסוך במס על ידי רישום מופחת של שווי העסקה בהסכם

פלוני מבקש לרכוש שלד של בניין/נכס. ולצורך זה חותם על שני הסכמים: האחד, לרכישת השלד והשני, להשלמת בניית הנכס ע"י המוכר.

האם שני ההסכמים מגבשים עסקה אחת שמהותה מכר של הנכס בשוויו כגמור, או שמא הם מגבשים שתי עסקאות, האחת של מכר השלד והשנייה של מתן שירותי בנייה? האם פיצול ההסכמים הוא פיצול "מלאכותי" שיש להתעלם ממנו ומיתרון המס הטמון בו? - זוהי הסוגיה שבה נרחיב להלן.

קרא עוד

גאוגרפיה עירונית מתחדשת...

תכנית בניין עיר אינה רק החלטה של תכנון ובניה, אלא כוללת היבטים חברתיים, דמוגרפיים, ביטחוניים וכד' שמשתנים חדשות לבקרים באקלים הפוליטי שלנו. בדיוק משום כך כשעלה בידכם לאשר תכנית בניה מול ועדת התכנון והבניה, חשוב להכות בברזל החם ולא להתמהמה.

ראו כיצד השתהותה של חברת נדל"ן עלתה לה ב"יוקר"...

קרא עוד

זכיינים? אל תמהרו לחתום

בבסיסם של הסכמי הפצה, ישנה חשיבות רבה ליחסי האמון בין הספק למשווק, כשהראשונה בהם, כמו בכל הסכם, היא התנהלות בתום לב.

אך בנוסף לזה, ישנם כמה כללי בסיס להתנהלות עסקית נכונה...

קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק